Μαθηματικά (Β Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή
42. Γνωρίζω το μέτρο 44. Λύνω προβλήματα με μεγάλους αριθμούς Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
 
 

Εικόνα Πώς μας βοηθάει το όνομα ενός αριθμού να τον γράψουμε με ψηφία;

Τα παιδιά σε ομάδες φτιάχνουν αριθμούς πολύ κοντά στον αριθμό-στόχο.

Μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάθε κάρτα από μία μόνο φορά. Εικόνα

1.

Εικόνα

  • Ποιες ομάδες έφτασαν πιο κοντά στον αριθμό-στόχο; Εκτιμώ:..................
Εικόνα Συζητάμε στην τάξη.
  • Ελέγχω με την αριθμογραμμή

Εικόνα

2.

Εικόνα

  • Ποιες ομάδες έφτασαν πιο κοντά στον αριθμό-στόχο; Προτείνω:..................
  • Ελέγχω με την αριθμογραμμή

Εικόνα

Διαχείριση τριψήφιων αριθμών. Σύγκριση, διάταξη, παρεμβολή.

 
  • Ποιοι αριθμοί είναι ακριβώς μία μονάδα πριν από το:
    -> 100, δηλαδή 100 - 1=.......-> 200, δηλαδή 200 - 1 =.......-> 300, δηλαδή 300 - 1 =.......
Εικόνα Εικόνα
Εικόνα Παίζω με τον διπλανό μου το παιχνίδι με τις κάρτες και βρίσκω τους πιο κοντινούς αριθμούς στους αριθμούς-στόχους:
  εγώ ο διπλανός μου
Εικόνα ........................ ........................
Εικόνα ........................ ........................
Εικόνα ........................ ........................
Εικόνα Συζητάμε στην τάξη πώς σκεφτήκαμε.

Εργασία

Εικόνα

Πόσους αριθμούς θα συναντήσω ανεβαίνοντας ανά 1:

  • από το 150 μέχρι να φτάσω στο 189;
  • από το 688 μέχρι να φτάσω στο 701;
 

Εικόνα

Από το όνομα ενός αριθμού καταλαβαίνουμε από πόσες εκατοντάδες, πόσες δεκάδες και πόσες μονάδες αποτελείται. Παράδειγμα: Τριακόσια είκοσι πέντε -> ακούμε τριακόσια και είκοσι και πέντε.

Εικόνα