Μαθηματικά (Β Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή
40. Γνωρίζω τα χαρτονομίσματα των 5, 10, 20, 50 και 100 ευρώ 41. Γνωρίζω τους αριθμούς μέχρι το 1000 Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
 

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 

Γράφω ένα δυο πράγματα που στα κεφάλαια 29 έως 33.

 • Μου άρεσαν ........................................................................................................
  ............................................................................................................................
 • Με δυσκόλεψαν ....................................................................................................
  ............................................................................................................................
 • Έμαθα καλά ........................................................................................................
  ............................................................................................................................

Συμπληρώνω τις εργασίες.

         Εικόνα

Συζητάμε στην τάξη ποιες μας δυσκόλεψαν και γιατί.

1. Υπολογίζω με διάφορες στρατηγικές και ελέγχω με κάθετες πράξεις.

α. Βρίσκω ποιοι από τους παρακάτω υπολογισμούς δίνουν απάντηση στο πρόβλημα. Τους χρωματίζω με κίτρινο:
«Στο σχολείο της Σαβίνας τα αγόρια είναι 53. Τα κορίτσια είναι 18 λιγότερα».

 • Πόσα είναι τα κορίτσια;
Εικόνα
 • Ελέγχω με εποπτικό υλικό

β. Βρίσκω το λάθος και ξαναγράφω διορθώνοντας διπλά

Εικόνα

 

Εικόνα

 

2. Λύνω προβλήματα

α.Παρατηρώ, υπολογίζω και ελέγχω τους υπολογισμούς μου.

Εικόνα

β.Παρατηρώ προσεχτικά την εικόνα. Συμπληρώνω τον πίνακα.

Εικόνα

 • Πήραν ρέστα 17€. Πόσα χρήματα έδωσαν στο φούρναρη; Εκτιμώ:

Υπολογίζω με το νου:

 

 

Ελέγχω με κάθετη πράξη: