Μαθηματικά (Β Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή
36. Υπολογίζω ένα αποτέλεσμα και ελέγχω με κάθετη αφαίρεση με δανεικό (β) 38. Μετρώ το βάρος (α) Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
 
 

Εικόνα Τι υπολογισμούς κάνουμε στην καθημερινή μας ζωή;

 • Η γιαγιά το Πάσχα αγόρασε 3 κότες και 2 κουνελάκια.
  Πόσα ζώα θα έχει στην αυλή της η γιαγιά συνολικά;
Εικόνα
 • Υπολογίζω με το νου:
  ............. κότες
  ............. σκύλος
  ............. πάπιες
  .............κουνελάκια
  Συνολικά ............. ζώα.
 • Μέχρι το καλοκαίρι η γιαγιά απέκτησε και άλλα ζώα. Μέτρησε και βρήκε: Τώρα έχω:

Εικόνα

  το Πάσχα το καλοκαίρι
κότες ......... .........
σκύλος ......... .........
πάπιες ......... .........
κουνελάκια ......... .........
Συνολικά ......... .........
 • Η γιαγιά έδωσε το καλοκαίρι τα μισά κουνελάκια στα εγγονάκια της.
  Πόσα ζώα συνολικά έχει τώρα στην αυλή της η γιαγιά;

Εικόνα

Διδακτική επίλυσης σύνθετων προβλημάτων / επαλήθευση.

 

Εργασίες

1.Εικόνα

 • Πόσα χρήματα έδωσαν συνολικά για τις αγορές τους; Περίπου έδωσαν με όποιον τρόπο θέλω: νοερά, με ζωγραφική ή με κάθετες πράξεις:

Εικόνα

 • Πόσα χρήματα τους έμειναν για τα υπόλοιπα ψώνια αν είχαν 45 συνολικά; Ελέγχω το αποτέλεσμα:

Εικόνα

2. To σχολείο της Ανεζίνας πήγε στο Εθνικό Θέατρο με λεοφορείο.

Εικόνα

 • Πόσα παιδιά συνολικά πήγαν στο θέατρο; Εκτιμώ: Περίπου.............παιδιά.
  Υπολογίζω με ακρίβεια και ελέγχω με κάθετες πράξεις.
 • Αν όλοι μαζί, παιδιά και δάσκαλοι, ήταν 90, πόσοι ήταν οι δάσκαλοι;
  Εκτιμώ περίπου:..........Υπολογίζω με ακρίβεια και ελέγχω με κάθετες πράξεις.
 

Εικόνα

Στην καθημερινή μας ζωή κάνουμε συχνά υπολογισμούς. Άλλες φορές μας ενδιαφέρει να βρούμε ποιο είναι «περίπου» το αποτέλεσμα και άλλες φορές μας ενδιαφέρει να υπολογίσουμε με ακρίβεια. Χρησιμοποιούμε διαφορετικές στρατηγικές υπολογισμού και, για να σιγουρευτούμε για το αποτέλεσμα, κάνουμε κάθετες πράξεις.