Μαθηματικά (Β Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή
35. Υπολογίζω ένα αποτέλεσμα κάνοντας κάθετη αφαίρεση με δανεικό (α) 37. Λύνω σύνθετα προβλήματα (β) Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
 
 

Εικόνα Πώς μπορώ να αναλύσω μία εκατοντάδα σε δεκάδες και μονάδες;

1. Υπολογίζω το συνολικό ποσό που πλήρωσαν ο Σπύρος και ο πατέρας του.

Εικόνα

Εκτιμώ
περίπου: .......€

Ελέγχω με κάθετες πράξεις:


2. Έδωσαν ένα χαρτονόμισμα των 100€. Πόσα ρέστα θα δώσει η ταμίας;

  • Εκτιμώ: Ο Σπύρος και ο πατέρας του
    πλήρωσαν συνολικά.......€.
    Δηλαδή περίπου: .......€.
    Θα πάρουν ρέστα περίπου:.......€.
  • Υπολογίζω τα ρέστα με ακρίβεια: 100 -... =
  • Ελέγχω με κάθετες πράξεις

Εικόνα

Εικόνα

Παρατηρώ τον τρόπο που χρησιμοποιεί ο Μανώλης:

Ο ελληνικός αλγόριθμος της κάθετης αφαίρεσης με δανεικό.

 

Εικόνα

 

Εικόνα

Υπάρχει και άλλος τρόπος να κάνουμε κάθετη αφαίρεση: Το 9 δε βγαίνει από το 0. Γι' αυτό, δανείζομαι 1 δεκάδα (10 μονάδες). Το 9 βγαίνει από το 10 και περισσεύει 1. Μία η δανεική δεκάδα και οι 5 δεκάδες που έχουμε, μας κάνουν 6 δεκάδες. Το 6 βγαίνει από το 10 και περισσεύουν 4 δεκάδες.