Μαθηματικά Β' Δημοτικού - Βιβλίο Μαθητή
28. Βρίσκω την προπαίδεια του 3 και του 6 29. Βρίσκω την προπαίδεια του 9 και του 11 Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
 

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 

Γράφω ένα δυο πράγματα που στα κεφάλαια 16 έως 23:

 • Μου άρεσαν ........................................................................................................ ............................................................................................................................
 • Με δυσκόλεψαν .................................................................................................... ............................................................................................................................
 • Έμαθα καλά ........................................................................................................ ............................................................................................................................

Συμπληρώνω τις εργασίες.

Εικόνα Συζητάμε στην τάξη ποιες μας δυσκόλεψαν και γιατί.

1. Υπολογίζω χρησιμοποιώντας τις προπαίδειες.

Βάζω χ στη σωστή απάντηση.

 • Στο 60 μπορώ να φτάσω με την προπαίδεια
 • Επαληθεύω με όποιον τρόπο θέλω
 • Συμπληρώνω τους αριθμούς που λείπουν:

• του 2 • του 5

• του 6 • του 8

Εικόνα

 • Σε μια ομάδα μπάσκετ παίζουν 5 παίχτες; Πόσοι παίχτες παίζουν σε 7 ομάδες;Εμπέδωση - επέκταση των γνώσεων και
δεξιοτήτων που διδάχτηκαν στην ενότητα.

 
 • Συμπληρώνω τους αριθμούς που λείπουν κάθε φορά, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να μας δίνει τον αριθμό-στόχο:

Εικόνα

 • Δείχνω στο πλέγμα τα γινόμενα:
 • 3 χ 6 =     

 • 6 χ 3 =     
Εικόνα

Έφτιαξα δύο.......................................................

• Τι σχήμα θα σχηματιστεί με το γινόμενο 3 χ 3; Ζωγραφίζω και εξηγώ:

Έφτιαξα ένα .......................................................

Εικόνα

2. Λύνω προβλήματα.

• Με 2 € και 50 λ. αγοράζουμε Εικόναρυζόγαλα. Με 10 € πόσα ρυζόγαλα αγοράζουμε;

Εκτιμώ

• 5 ρυζόγαλα

• λιγότερα από 5 ρυζόγαλ

• περισσότερα από 5 ρυζόγαλα

     

     

     

Ελέγχω την άποψή μου με ζωγραφική:

Εικόνα
Εικόνα Φτιάχνω με την ομάδα μου ένα πρόβλημα πολλαπλασιασμού που το αποτέλεσμά του είναι μεγαλύτερο από το 40 και μικρότερο από το 72.