Μαθηματικά (Β Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή
17. Υπολογίζω με πολλούς τρόπους μέχρι το 100. Εισαγωγή στην προπαίδεια 19. Γνωρίζω τα αριθμητικά μοτίβα. Εισαγωγή στην προπαίδεια Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
 
 

Εικόνα Μπορούμε να φτάσουμε στο 100 ανεβαίνοντας ανά 1. Υπάρχουν άλλοι τρόποι;

Τα παιδιά παίζουν κρυφτό στο σχολείο. Ο Χρήστος τα φυλάει. Τα άλλα παιδιά έχουν πάει να κρυφτούν.

Εικόνα

Παρατηρώ τι επαναλαμβάνεται κάθε φορά.

Εικόνα Ποιο παιδί έχει δίκιο; Με ποιον τρόπο μέτρησε κάθε παιδί; Συζητάμε στην τάξη.
 • Βρίσκω τον κανόνα και συνεχίζω. Ελέγχω με τη μεζούρα ή με την αριθμογραμμή.
 • 0, 10, 20, 30, 100 Προσθέτω............
 • 65, 60, 55, 50, 45, 40, .... , .... , .... , .... , .... , .... , .... , 0
 • 65, 68, 71, 74, 77, 98
 • 65, 63, 61, 59, .... , .... , .... , .... , .... , .... , .... , .... , .... , .... , .... , .... , .... , 31
  Αφαιρώ.............κάθε φορά.

Προσθέτω.............κάθε φορά.

Αφαιρώ .............κάθε φορά

Προσθέτω.............κάθε φορά.

 • Βρίσκω πού έγινε το λάθος και γράφω δίπλα σωστά τις αριθμητικές αλυσίδες.

• 5, 10, 15, 25, 30, 35Διορθώνω: .............................................................
• 47, 45, 43, 40, 38 Διορθώνω: .............................................................
• 26, 46, 56, 86     Διορθώνω: .............................................................

Διορθώνω:

Διορθώνω:

Διορθώνω:

Αριθμητικά μοτίβα στο 100. Ανάδειξη στρατηγικών νοερών
υπολογισμών / Εισαγωγή στην προπαίδεια (φορές).

 

Εργασίες

 • Εικόνα Παρατηρώ προσεχτικά τις κάρτες.Εικόνα

Πόσους ρόμβους έχουν όλες οι κάρτες;

Κάθε κάρτα έχει............ρόμβους ή (10-1) ρόμβους.
Όλες οι κάρτες έχουν: .... + .... + .... + .... =......ρόμβους, δηλαδή 4 φορές 9 ρόμβους.

Εικόνα

 • Πόσες καρδούλες έχει η τελευταία κάρτα;.....
 • Πόσες καρδούλες έχουν όλες οι κάρτες

Εικόνα

Εικόνα

 

Εικόνα

Για να φτιάξουμε έναν αριθμό, μπορούμε να προσθέσουμε άλλους αριθμούς ακολουθώντας πολλούς διαφορετικούς κανόνες. Παραδείγματα:

Εικόνα