Μαθηματικά (Β Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή
15. Μετρώ ευθύγραμμα τμήματα 16. Γνωρίζω καλύτερα τα γεωμετρικά μοτίβα Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
 

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 

Γράφω ένα δυο πράγματα που στα κεφάλαια 9 έως 15:

 • Μου άρεσαν ........................................................................................................ ............................................................................................................................
 • Με δυσκόλεψαν .................................................................................................... ............................................................................................................................
 • Έμαθα καλά ........................................................................................................ ............................................................................................................................

Συμπληρώνω τις εργασίες.

Εικόνα Συζητάμε στην τάξη ποιες μας δυσκόλεψαν και γιατί.

1. Φτιάχνω αριθμούς.

 • Ποιος αριθμός μπορεί να είναι;
  «Ο αριθμός των δεκάδων του είναι διπλάσιος από τον αριθμό των μονάδων του».
Ελέγχω με κάθετο άβακα. Εικόνα

 

2. Λύνω προβλήματα.

 • • Είχα 52 € στον κουμπαρά μου.
  - Με τα μισά χρήματα αγόρασα ένα βιβλίο. Πλήρωσα δηλαδή ..........€.
  - Πόσα χρήματα μου έμειναν; ..........€.
  Τα ζωγραφίζω.
Εικόνα
 • Στο σχολείο του Καρίμ τα αγόρια είναι διπλάσια από τα κορίτσια. Τα κορίτσια είναι 43. Πόσα είναι τα αγόρια;
Ελέγχω με κάθετο άβακα.                                                                                                    

Εμπέδωση - επέκταση των γνώσεων και δεξιοτήτων που διδάχτηκαν στην ενότητα.

 

 

3. Λύνω προβλήματα.

Εικόνα

Τι μπορεί να αγόρασε ο Νικόλας; Εικόνα
Ζωγραφίζω τα κέρματα που έδωσε. Εικόνα
 • Εικόνα Συνεχίζω με το χάρακα το γεωμετρικό σχήμα ώστε να έχει περίμετρο (συνολικό μήκος δηλαδή γύρω γύρω)16 εκ.
  Εικόνα

Τι γεωμετρικό σχήμα έφτιαξα;..................................

 • Πώς μπορεί να πλήρωσαν;

Εικόνα