Μαθηματικά (Β Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή
3. Λύνω προβλήματα με ζωγραφική και παιχνίδια 5. Λύνω προβλήματα: Τα βήματα που ακολουθώ Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
 
 

Εικόνα Πόσο είναι ένα εκατοστόμετρο;

Εικόνα

Εικόνα

  • Πώς μπορούμε να μετρήσουμε τη μέση μας;
    Με τη βοήθεια του διπλανού μου βρίσκω πόσα εκατοστόμετρα είναι γύρω γύρω η μέση μου.
    Είναι περίπου .......... εκατοσόμετρα.

Εικόνα

  • Συμπληρώνω: Το παπούτσι μου έχει μήκος περίπου.........εκατοστόμετρα.
 
  • Ο χάρακάς μου ξεκινάει από το .... και τελειώνει στο .... Δείχνει .... εκατοστόμετρα.
  • Το μέτρο μου ξεκινάει από το 0 και τελειώνει στο 100. Δείχνει.......εκατοστόμετρα.

Εργασίες

1. Μετρώ 2 πράγματα που έχουν μήκος λιγότερο από 20 εκατοστόμετρα.

Πράγματα Μήκος
.................................. ..................................
.................................. ..................................

Η έννοια του μήκους με συμβατικές μονάδες μέτρησης (εκατοστόμετρο).
Γεωμετρική κατασκευή αριθμού.

 

2. ΕικόναΤο θρανίο μου έχει μήκος περίπου.........εκατοστόμετρα. Με τη βοήθεια του διπλανού μου μετρώ με το μέτρο μου:.........εκατοστόμετρα (εκ.).

3. Ο Πέτρος έφτιαξε μια γραμμή ΑΒΓΔ που αποτελείται από 3 κομμάτια. Τα χαράζω με το ίδιο χρώμα.

AB = ....... εκ.
ΒΓ = ....... εκ.
ΓΔ = ....... εκ.

  • Συνολικά η γραμμή ΑΒΓΔ έχει μήκος ....... εκ.

   AB = ....... εκ.
+ ΒΓ = ....... εκ.
   ΓΔ = ....... εκ.

ABΓΔ = ....... εκ.

 

4. Πόσα εκατοστόμετρα είναι η απόσταση από τη μία τελίτσα μέχρι τη διπλανή της στο πλέγμα;

Είναι.........εκατοστόμετρα.

Φτιάχνω ένα δρόμο μήκους 8 εκ. με κόκκινο χρώμα. Ο διπλανός μου φτιάχνει με άλλο χρώμα ένα δρόμο με το μισό μήκος.

Εικόνα

 
Εικόνα

Ένα εκατοστόμετρο είναι το μήκος που έχει το διπλανό ευθύγραμμο τμήμα: Εικόνα  Με το εκατοστόμετρο μετράμε μικρές αποστάσεις. Ο χάρακας είναι χωρισμένος σε εκατοστόμετρα: Εικόνα