Μαθηματικά (Β Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή
1. Τι έμαθα στην Α' τάξη 3. Λύνω προβλήματα με ζωγραφική και παιχνίδια Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
 
 

Εικόνα Όταν λέμε το όνομα ενός διψήφιου αριθμού, τι ακούμε πρώτα, τις δεκάδες ή τις μονάδες;

Τα παιδιά φτιάχνουν αριθμούς με κόκκινα και κίτρινα τουβλάκια.

Εικόνα

 • Συμφωνώ με: - το Χρήστο; .........
                      - την Ελένη; .........

Εικόνα Συζητάμε στην τάξη.

Εικόνα

 • Ποιο παιδί έφτιαξε το μεγαλύτερο αριθμό;.............
  Πόσο μεγαλύτερος είναι ο ένας αριθμός από τον άλλο;.............
  Εξηγώ με: - Πρόσθεση .........+ 6 =.........
                 - Αφαίρεση ..........- 6 =.........

Η δεκάδα στους αριθμούς ως το 100. Γραφή, ανάγνωση, σύγκριση.
Νοεροί υπολογισμοί.

 
 • Ποιους αριθμούς έφτιαξαν τα παιδιά;
  Εικόνα Εικόνα Εικόνα
Εικόνα Με λέξεις: .............................. .............................. ..............................
Εικόνα Με ψηφία: .............................. .............................. ..............................
Εικόνα Με άβακα: Εικόνα Εικόνα Εικόνα
 • Ποιος αριθμός είναι: • Ο μεγαλύτερος;..................• Ο μικρότερος;..................
  Πόσο διαφέρουν μεταξύ τους; ..............................................................................
 • Παρατηρώ τους άβακες και εξηγώ:
  Εικόνα με πρόσθεση 12 +.........= 22 Εικόνα με αφαίρεση 22 -.........= 12

Εργασία

Παρατηρώ προσεχτικά. Ποιους αριθμούς δείχνουν;

 • Κάθε δάχτυλο δείχνει 1
  Εικόνα
 • Κάθε δάχτυλο δείχνει 10
  Εικόνα
 
Εικόνα

Από το όνομα ενός αριθμού καταλαβαίνουμε από πόσες δεκάδες και από πόσες μονάδες αποτελείται. Παραδείγματος χάρη:

Εικόνα