Η άσκηση 2 του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 78)

Η άσκηση 2 του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 78)

Τα ζώα στο νησί συνάντησαν έναν κότσυφα και ένα γλάρο.
Συμπλήρωσε τα γράμματα που λείπουν από τις λέξεις και διάβασε τι τους λέει.

info

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.