Η άσκηση 3 του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 71)

Η άσκηση 3 του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 71)

Διάβασε τι λέει ο Μολύβιος και βοήθησέ τον να γράψει
στο ημερολόγιό του ότι έκανε στο δάσος.

info

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.