Η άσκηση 5 του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 62)

Η άσκηση 5 του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 62)

Τι έγραψε ο Άρης στο ημερολόγιό του;
Συμπλήρωσε τα γράμματα που λείπουν και διάβασε.
Μην ξεχάσεις τους τόνους και πρόσεχε ποιο ι θα βάλεις!!!!

info

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.