Η άσκηση 3 του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 67)

Η άσκηση 3 του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 67)

Τι λένε τα ζώα; Γράψε το σωστό ρήμα στο χθες για λίγο και μάθε.
βρήκα, είδα, μπήκα, έφυγα, πήγα, ήμουν, είπα, πήρα, ήρθα
info

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.