Η άσκηση 1 του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 65)

Η άσκηση 1 του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 65)

Τώρα βάλε το σωστό: αι ή ε και βοήθησε τη γάτα να γράψει το ημερολόγιό της. Πρόσεχε τους τόνους!info

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.