Η άσκηση 2 του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 50)

Η άσκηση 2 του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 50)

Τώρα συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν και διάβασε τι λέει ο παπαγάλος.info

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.