Η άσκηση 4 του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 49)

Η άσκηση 4 του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 49)

Τώρα γράψε τις λέξεις που λείπουν και διάβασε τι λένε τα ζώα.

info

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.