Η άσκηση 2 του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 48)

Η άσκηση 2 του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 48)

Τώρα διάλεξε το σωστό τον ή των και μάθε τι λέει ο παπαγάλος.

info

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.