Με τόσο παιχνίδι κουράστηκε το σκυλάκι.
Γράψε τα κόκκινα γράμματα με τη σειρά, βάλε τόνο και διάβασε.
info

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.