Η άσκηση 4 του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 15)

Η άσκηση 4 του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 15)

Τα ζώα παίζουν ένα παιχνίδι. Βρίσκουν τις λέξεις με ντ στο κρυπτόλεξο και τις βάζουν στην σωστή ομάδα.
Βοήθησέ τα. Μην ξεχάσεις να βάλεις τόνο στις λέξεις.

Τώρα γράψε τις λέξεις με πεζά γράμματα. Μην ξεχάσεις τους τόνους!

ΖΩΑΦΥΤΑΠΡΑΓΜΑΤΑΡΟΥΧΑΣΩΜΑ
ε δ μ π δ
λ ν π
γ

info

 

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.