Μπερδεύτηκαν οι λέξεις κάτω από την εικόνα.
Με το ποντίκι σου σύρε τες, βάλε τες στη σειρά και διάβασε.


info

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.