Παρατήρησε καλά τους πίνακες. Σε ποιό έργο είναι ζωγραφισμένη η λέξη που έχει ντ;
Πάτησε με το ποντίκι σου τον σωστό πίνακα.info

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.