Η σελίδα 48 του Τετραδίου Εργασιών

Η σελίδα 48 του Τετραδίου Εργασιών

Σύρε με το ποντίκι σου και συμπλήρωσε τα γράμματα που λείπουν από τις λέξεις.
Θα μάθεις τι φώναξε χαρούμενη η Χρυσούλα, η καμήλα.





info

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.