Η άσκηση 3 του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 45)

Η άσκηση 3 του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 45)

Ποια συνάντησε ο παπαγάλος;
Με το ποντίκι σύρε τα γράμματα, συμπλήρωσε τις λέξεις και διάβασε για να το μάθεις.info

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.