Σύρε με το ποντίκι σου και βάλε τις λέξεις στη σωστή σειρά. Διάβασε τι τρώει η Τιτίνα.
Πίτα

info

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.