Η άσκηση 2 του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 27)

Η άσκηση 2 του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 27)

Πώς τη λένε την καλύτερη φίλη της Κικής;
Με το ποντίκι σου σύρε και συμπλήρωσε στις λέξεις τα γράμματα που λείπουν και θα το μάθεις.


info

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.