Τι διαβάζει ο παπαγάλος; Σύρε με το ποντίκι σου και συμπλήρωσε τα Ι ι που λείπουν.
Διάβασε και μάθε.

info

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.