Η άσκηση 2 του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 25)

Η άσκηση 2 του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 25)

Τώρα σύρε με το ποντίκι σου και συμπλήρωσε τα Σ σ ς που λείπουν.
Διάβασε και μάθε τι λένε ο Άρης και η Μαρίνα.info

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.