Πάτησε με το ποντίκι σου πάνω στα ζώα που η λέξη τους έχει ι.
χιμπατζής
ρινόκερος
ελάφι

info

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.