Πάτησε με το ποντίκι σου πάνω στις εικόνες που η λέξη τους έχει σ ή ς.
μάσκα
φακός
Ορφέας
σαλιγκάρι

info

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.