Τι είδε ο παπαγάλος στο σπίτι; Πάτησε με το ποντίκι σου στην εικόνα, διάβασε και μάθε.


info

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.