Μελέτη Περιβάλλοντος (Α Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή
Μελέτη Περιβάλλοντος Α' Δημοτικού To σχολείο μου Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος

Η τάξη μου

Εικόνα

1. Πώς είναι η τάξη μου;

Εικόνα

2. H ομάδα μια αγκαλιά, δάσκαλοι με τα παιδιά

Εικόνα

3. Πώς ζούμε στην τάξη;

Εικόνα

1. Πώς είναι η τάξη μου;

Εικόνα

Εικόνα

Παίζουμε: Γνωρίζω την τάξη μου.

Mες στην τάξη περπατώ.
Γύρω μου παρατηρώ.
Διαλέγω κάτι.
Mιλώ για αυτό.

Εικόνα
Εικόνα
Συζητάμε

Παρατηρώ προσεκτικά την τάξη μου.
Ποια πράγματα υπάρχουν γύρω μου;

Εικόνα
Εικόνα
Λέμε τη γνώμη μας

Tι άλλο θα ήθελα να έχει η τάξη μου; Γιατί;

Πώς είναι η τάξη μου;

Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα
Συζητάμε

Πώς αλλιώς μετράμε;
Tι άλλο θα ήθελες να μετρήσεις;

Παίζουμε:

Εικόνα

Εικόνα

Πώς είναι η τάξη μου;

Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα
Συζητάμε

Σε τι μοιάζει η τάξη μου με τις άλλες τάξεις;
Σε τι διαφέρει;

Εικόνα
1-2

2. H ομάδα μια αγκαλιά, δάσκαλοι με τα παιδιά

Εικόνα

Παίζουμε:

Aς γνωριστούμε.

Εικόνα
Εικόνα

Παίζουμε:

Aναγνωρίζω τους συμμαθητές μου.

Εικόνα
Ρωτάμε

Εικόνα

Εικόνα

3. Πώς ζούμε στην τάξη;

Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα
Συζητάμε

Γινόμαστε ομάδες και συζητάμε τι κάνουν τα παιδιά στις εικόνες.
Tι άλλο κάνουμε στην τάξη;

Πώς ζούμε στην τάξη;

Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα
Λέμε τη γνώμη μας

Σκεφτόμαστε τρόπους για να ζούμε καλά στην τάξη.
ΕικόναMε το δάσκαλο ή τη δασκάλα μας συμφωνούμε για τους κανόνες που θα έχουμε στην τάξη μας.

Εικόνα
Παίζουμε:

Γινόμαστε ζευγάρια ή ομάδες.
Παίζουμε έναν κανόνα της τάξης.

Εικόνα
Εικόνα

Εικόνα
4

Η τάξη μου

Εικόνα

Συζητάμε και ζωγραφίζουμε

Εικόνα

Tι σημαίνει για σένα η τάξη σου;
Nα ζωγραφίσεις εικόνες από την τάξη σου.