Μαθηματικά (Α Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή
62. Προβλήματα Χαρτοκοπτική Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
 
 
1
1

Χρωματίζω με το ίδιο χρώμα τα σχήματα που είναι ίδια.

Εικόνα

 
2
1

Χρωματίζω με το ίδιο χρώμα τα σχήματα που είναι ίδια.

Εικόνα

 
 
3

Βρίσκω και γράφω τον αριθμό.

Εικόνα

 

 
4

Συμπληρώνω με το χάρακα το δεύτερο σχήμα ώστε να γίνει ίδιο με το πρώτο.

 

Εικόνα

 
5

Βάζω σε κύκλο το ελαφρύτερο.

 

Εικόνα

3. Προτείνουμε κάθε φορά έναν διψήφιο αριθμό από το 70 μέχρι το 100, αναφέροντας τον αριθμό των μονάδων και των δεκάδων του (π.χ. «ποιος είναι ο αριθμός που έχει 3 μονάδες και 9 δεκάδες;»).