Μαθηματικά (Α Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή
61. Χαράξεις σχημάτων – Παζλ – Πλακόστρωτο 63. Επαναληπτικό μάθημα Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
 
 
1
1

Oι κάρτες με τα αγγεία

Η Ναταλία αγόρασε κάρτες από το μουσείο.
Χάρισε στο φίλο της τον Χρήστο 8 κάρτες
και της έμειναν αυτές που βλέπεις.
Πόσες αγόρασε συνολικά;

Εικόνα

Απάντηση:Η Ναταλία αγόρασε ... κάρτες από το μουσείο.

Συζητάμε στην τάξη τι δείχνουν αυτές οι κάρτες.

Oι μαθητές θα συνεχίσουν την εξάσκησή τους στις χαράξεις των σχημάτων,
στη σύνθεση παζλ και στην κατασκευή πλακόστρωτων.

 
 
2

Η τάξη της Χριστίνας έχει 18 παιδιά.
Επτά από αυτά φορούν γυαλιά.
Πόσα παιδιά δε φορούν γυαλιά;

Εικόνα

Απάντηση:... παιδιά δε φορούν γυαλιά.

Φτιάχνουμε ένα παρόμοιο πρόβλημα για τη δική μας τάξη και το λύνουμε.
Η τάξη μας έχει ......... παιδιά.
........... από αυτά ......................................................
Πόσα παιδιά ............................................................ ;

Απάντηση:...................................................................

 
3

Σε κάθε φωλιά υπάρχουν 3 πουλάκια.
Στο δέντρο υπάρχουν 4 φωλιές.
Πόσα είναι όλα τα πουλάκια στο δέντρο;

Εικόνα