Μαθηματικά (Α Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή
42. Προσθέσεις με υπέρβαση της δεκάδας 45. Χαράξεις, παζλ και μωσαϊκά Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
 
 
1

Μετρώ τα σχήματα που μοιάζουν μεταξύ τους
και γράφω τους αντίστοιχους αριθμούς.

Εικόνα

 

 
2

Yπολογίζω και συμπληρώνω τους αριθμούς που λείπουν.

Εικόνα

 

 

Oι μαθητές ασκούνται στην εκτέλεση των προσθέσεων με τη μέθοδο της υπέρβασης της δεκάδας.

 
 
3

Ενώνω τις λέξεις με τις αντίστοιχες εικόνες.

Εικόνα

 

 
3

Yπολογίζω και συμπληρώνω τους αριθμούς που λείπουν.

Εικόνα