Μαθηματικά (Α Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή
41. O χρόνος 43. Επαναληπτικό μάθημα Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
42


Προσθέσεις με υπέρβαση της δεκάδας

 
1

Μέσα στο κουτί υπάρχουν 9 καραμέλες και έξω
από το κουτί άλλες 4. Πόσες είναι όλες οι καραμέλες;

O Πυθαγόρας μετρά για να βρει το άθροισμα 9 + 4.

Εικόνα

9 + 4 = . . .

Η Yπατία υπολογίζει το άθροισμα 9 + 4.

Εικόνα

 

Yπολογίζουμε με το αριθμητήριο

Yπολογίζω με το αριθμητήριο, όπως η Yπατία, το άθροισμα 9 + 4.

Εικόνα

Oι μαθητές ασκούνται στην εκτέλεση των προσθέσεων με τη μέθοδο της υπέρβασης της δεκάδας.

 

 
 
2

Yπολογίζω και γράφω το συμπλήρωμα του αριθμού 10.

Εικόνα

 

 
3

Λύνουμε τα προβλήματα και συζητάμε

Η Σοφία έχει μέσα στο κουτί 7 κούκλες.
Θέλει να βάλει άλλες 4.
Πόσες θα είναι οι κούκλες
μέσα στο κουτί;

Εικόνα

 

7 + . . . = 10

10 + . . . = . . .

7 + 4 = . . .

Μέσα στο κουτί υπάρχουν 8 μπάλες.
Αν βάλουμε μέσα στο κουτί
άλλες 6 μπάλες,
πόσες θα γίνουν όλες μαζί;

Εικόνα

8 + . . . = 10

6 = . . . + . . .

8 + 6 = . . .

 

 

 
4

Yπολογίζω και συμπληρώνω τους αριθμούς που λείπουν.

6 + . . . = 10

7 + 3 + 4 = . . .

6 + 4 + 2 = . . .

8 + . . . = 10

9 + 1 + 6 = . . .

8 + 2 + 5 = . . .

9 + . . . = 10

7 = 3 + . . .

9 = 4 + . . .

 

 

2. Δίνουμε στους μαθητές αριθμούς μεγαλύτερους του 5 και τους καλούμε να βρουν το συμπλήρωμά τους,
ώστε να έχουμε άθροισμα 10 (π.χ. 7 και πόσο κάνει 10;).