Μαθηματικά (Α Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή
39. Μονάδες και δεκάδες (ΙΙ) 41. O χρόνος Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
40


Γεωμετρικά σχήματα

 
1

Αστεία πρόσωπα

Παρατηρώ τις εικόνες και τις συνδέω με το αντίστοιχο σχήμα.

Εικόνα

 

κύκλος

Εικόνα

τρίγωνο

Εικόνα

ορθογώνιο

Εικόνα

τετράγωνο

Κόβω σχήματα και τα κολλώ για να σχηματίσω
το δικό μου ανθρωπάκι.

Εικόνα

 

Oι μαθητές αναγνωρίζουν τις μορφές και ονομάζουν τα σχήματα.

 

 
 
2

Παρατηρώ τα αντικείμενα και τα συνδέω με τα αντίστοιχα γεωμετρικά σχήματα.

Εικόνα

κύβος

Εικόνα

κύλινδρος

Εικόνα

σφαίρα

Εικόνα

 

στερεό ορθογώνιο

 

 
3

Σχεδιάζω δίπλα τα ίδια σχήματα χρησιμοποιώντας το χάρακα.

Εικόνα

 

 

 
4

Γράφω τους αριθμούς, όπως φαίνεται στο παράδειγμα.

Εικόνα