Μαθηματικά (Α Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή
32. Eπαναληπτικό μάθημα 34. Μονάδες και δεκάδες (I) Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
 

 

Eνότητα 5η:

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 50, ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΕΣ – ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ

33 Κεφάλαιο 33o:
Οργάνωση συλλογών – Οι αριθμοί μέχρι το 50
34 Κεφάλαιο 34ο:
Μονάδες και δεκάδες (Ι)
35 Κεφάλαιο 35ο:
Αθροίσματα με πολλούς όρους
36 Κεφάλαιο 36ο:
Κίνηση σε τετραγωνισμένο χαρτί
37 Κεφάλαιο 37ο:
Προβλήματα
38 Κεφάλαιο 38ο:
Επαναληπτικό μάθημα

 

 

 

 

Στα Κεφάλαια 33 και 34 θα χρησιμοποιήσουμε το αριθμητήριο, τα ζάρια, τα νομίσματα και άλλα υλικά τέτοια, που παρουσιάζουν τους αριθμούς με οργανωμένη δομή με βάση τη δεκάδα και την πεντάδα. Στο Κεφάλαιο 35 θα παίξουμε αρχικά στην τάξη το παιχνίδι «O αριθμός-στόχος» προκειμένου να ασκηθούμε σε αθροίσματα με περισσότερους από δύο όρους. Κατόπιν στο Κεφάλαιο 36, προκειμένου να εξοικειωθούμε με την κίνηση σε τετραγωνισμένο χαρτί, θα παίξουμε μέσα στην τάξη το παιχνίδι με το θέατρο. Στο επόμενο Κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με προβλήματα.

Εικόνα

33

Oργάνωση συλλογών –
Αριθμοί μέχρι το 50

 
1

O ταμίας

Ανταλλάσσουμε δέκα πράσινες μάρκες με μία κόκκινη.

Εικόνα

 

 

  • Πόσης αξίας μάρκες έχει ο Πυθαγόρας;
......
  • Πόσης αξίας μάρκες έχει η Yπατία;
......
  • Ποιoς έχει περισσότερης αξίας μάρκες;
......

Μετρούμε και ανταλλάσσουμε τις μάρκες.

Ανταλλάσσουμε δέκα πράσινες μάρκες με μία κόκκινη.

Εικόνα

 


Εικόνα


Εικόνα

 

 

Oι μαθητές ασκούνται στην αντικατάσταση δέκα αντικειμένων με ένα αντικείμενο ίσης αξίας.

 

 
 
2

Μετρώ μέχρι το 50.

Εικόνα

 

 
3

Γράφω τους αριθμούς, όπως φαίνεται στο παράδειγμα.

Εικόνα

 

 

 

 
4

Γράφω τους αριθμούς, όπως φαίνεται στο παράδειγμα.

  είκοσι
  είκοσι τρία
  τριάντα
  τριάντα πέντε
  σαράντα
  σαράντα τέσσερα
  πενήντα
  πενήντα πέντε
  πενήντα εννέα
 
5

Γράφω τους αριθμούς, όπως φαίνεται στο παράδειγμα.

10 + 3 = . . . 10 + 8 = . . .
10 + 10 + 7 = . . . 10 + 10 +10 + 5 = . . .

 

2. Oι μαθητές στην αρχή αριθμούν προφορικά ανά 1 μέχρι το 50.
Ζητούμε επίσης από τα παιδιά να αριθμήσουν ανά 10 μέχρι το 50
και στη συνέχεια να γράψουν μέσα στα κυκλικά πλαίσια τους πέντε αριθμούς.