Μαθηματικά (Α Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή
26. Xάραξη γραμμών 28. Αφαίρεση με αφαιρετέο μικρό αριθμό Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
27

Μοτίβα
 
1

Τι παρατηρείτε στις παρακάτω εικόνες;

Εικόνα

Το τρενάκι

Εικόνα


Συμπληρώνω το σχέδιο στο φίδι

Εικόνα

Oι μαθητές παρατηρούν, αναλύουν και συμπληρώνουν μοτίβα.

 
 
2

Χρωματίζω με τον ίδιο τρόπο.

Εικόνα

 
3

Συνεχίζω το χρωματισμό με τον ίδιο τρόπο.

Εικόνα


Παρατηρώ και συνεχίζω το χρωματισμό.

Εικόνα