Μαθηματικά (Α Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή
22. Προβλήματα 25. Οι αριθμοί μέχρι το 50 Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
 
 
1

Βρίσκω τα διπλά αθροίσματα.

Εικόνα

 
2

Η ΧΙOΝΑΤΗ ΚΑΙ OΙ ΕΠΤΑ ΝΑΝOΙ

Εικόνα

Πόσοι νάνοι είναι καθιστοί; Εικόνα
Πόσοι νάνοι είναι όρθιοι; Εικόνα
Πόσοι είναι όλοι οι νάνοι μαζί; Εικόνα
Πόσοι είναι οι νάνοι μαζί με τη Χιονάτη; Εικόνα
Πόσοι είναι οι νάνοι μαζί με τα σκιουράκια; Εικόνα

 

 
3

Η ΧΙOΝΑΤΗ ΚΑΙ OΙ ΕΠΤΑ ΝΑΝOΙ

Εικόνα

1. Προτείνουμε στους μαθητές αθροίσματα της μορφής ν+ν, δηλαδή 1 + 1, 2 + 2, 3 + 3, 4 + 4 και 5 + 5.

 
 
4

Yπολογίζω αθροίσματα μέχρι το 10.

Εικόνα

 
5

Κάθε πορτοφόλι έχει 10€ .
Σε κάθε πορτοφόλι σχηματίζω, με διαφορετικό τρόπο,
τα 10 ú με νομίσματα των 1, 2 και 5 €.
Ζωγραφίζω.

 

Εικόνα

 

 
6

Το μισό

Μοιράζω τις καραμέλες εξίσου στα δύο παιδιά.

Πόσες καραμέλες θα πάρει το καθένα;

Ζωγραφίζω.

Εικόνα

4. Η δασκάλα προτείνει αθροίσματα μέχρι το 10. Oι μαθητές τα γράφουν με τη χρήση συμβόλων μέσα στα πλαίσια.