Μαθηματικά (Α Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή
15. Προβλήματα 17. Oι αριθμοί από το 10 μέχρι το 20 Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
 
 
1

Βρίσκω τον αριθμό που βρίσκεται πριν και μετά.

Εικόνα

 
2

Γράφω τους αριθμούς.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1                  
0                    
0                    
 
3

Συμπληρώνω τους αριθμούς και τις κουκκίδες στα ζάρια.

Εικόνα

1. Λέμε στα παιδιά έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 10 και τους ζητούμε
να μας πουν τον προηγούμενο και τον επόμενο αριθμό.

 

 

 
4

Προσθέτω σε δεδομένο αριθμό το 1.

Εικόνα

 
5

Ζωγραφίζω ένα ορθογώνιοπιο πλατύ και πιο χαμηλό

Εικόνα

Ζωγραφίζω ένα ορθογώνιο πιο στενό και πιο ψηλό

Εικόνα

 
6

Χωρίζω με διαφορετικούς τρόπους τις χάντρες σε μέρη και γράφω τους αντίστοιχους αριθμούς.

Εικόνα