Μαθηματικά (Α Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή
14. Γραφή της πρόσθεσης με τη χρήση συμβόλων 16. Επαναληπτικό μάθημα Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
 
 
1

Τι δείχνει το τοπίο;

Εικόνα

Πόσα είναι τα ζώα στο χωράφι;

Πόσα είναι τα πουλιά στον ουρανό;

Πόσα είναι τα γουρούνια μαζί με τις κότες;

 

 

 
2

Βάζω τα κουτάβια στα καλάθια με τρεις διαφορετικούς τρόπους.

Εικόνα

 

3
3

Παρατηρώ τις εικόνες και διατυπώνω
δικά μου προβλήματα.

Εικόνα


Εικόνα

 

 

4. Η δασκάλα δίνει προφορικά στους μαθητές αθροίσματα της μορφής ν+1 μέχρι το 6. Oι μαθητές γράφουν την πρόσθεση με τη χρήση συμβόλων.