Μαθηματικά (Α Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή
13. Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (II) 15. Προβλήματα Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
14
Γραφή της πρόσθεσης με τη χρήση συμβόλων
 
1

Λογοτέχνες, ζωγράφοι και μαθηματικοί


Ένας λογοτέχνης έγραψε: Εικόνα

Κρατάς τρία λουλούδια και σου προσφέρω ακόμη δύο. Πόσα λουλούδια θα έχεις;

Τι θα γράψει ο μαθηματικός;

Εικόνα


Μια ζωγράφος ζωγράφισε:

Εικόνα

Τι θα γράψει ο μαθηματικός;

Εικόνα

Τα παιδιά χρησιμοποιούν τα σύμβολα για τη γραφή των προσθέσεων.

 

 

 
2

Γράφω τους αριθμούς που βρίσκω.

Εικόνα

3

Παρατηρούμε τις εικόνες και συζητάμε.

Ο Γιώργος είχεΕικόνα γραμματόσημα.

Πήρε από το Νίκο Εικόνα γραμματόσημα.

Πόσα γραμματόσημα έχει τώρα;

… + … = …


Η Μαρίνα είχε 2 κούκλες. O Γιάννης της έδωσε

ακόμαΕικόνα κούκλες.

Πόσες κούκλες έχει τώρα;

… + … = …