Μαθηματικά (Α Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή
6. Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή των αριθμών (IΙ) 8. Eπαναληπτικό μάθημα Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
7
Πρόσθεση και ανάλυση
των αριθμών μέχρι το 5 (Ι)
 
1
 

Παίζουμε με τα δάχτυλα

Εικόνα

Παρατηρώ και γράφω τους αριθμούς που δείχνουν κάθε φορά τα δάχτυλα.

Εικόνα Εικόνα

Παρατηρούμε και συζητάμε για τα νομίσματα.

Εικόνα

Πραγματοποιούμε προσθέσεις χωρίς τη χρήση συμβόλων.
Αναλύουμε σε άθροισμα τους αριθμούς μέχρι το 5

 
 
2

Μοιράζω τα μήλα με διαφορετικούς τρόπους.

Εικόνα

 
3

Αναλύω τους αριθμούς σε αθροίσματα.

Εικόνα

 

0 και 3

1 και 2

.... και ....

.... και ....

Εικόνα

 

0 και 4

1 και 3

.... και ....

.... και ....

.... και ....

Εικόνα

 

0 και 5

1 και 4

.... και ....

.... και ....

.... και ....

.... και ....