Έκφραση Έκθεση (Β Λυκείου) - Βιβλίο Μαθητή
Θέματα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση (σχετικά με την πληροφόρηση, τη δημοσιογραφία, τον Τύπο) 1. Η οργάνωση της είδησης Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
Η Είδηση

 

 

II. Η οργάνωση και η

παρουσίαση της είδησης