Πληροφορική(Γ’ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή
Πληροφορική Γ Γυμνασίου - Πίνακας Περιεχομένων 1: Εισαγωγή στην Έννοια του Αλγορίθμου και στον Προγραμματισμό Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος

 

 

 

Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα -

Προγραμματισμός

 

 

 

 

Εικόνα