Πληροφορική (Γ’ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Εισαγωγή-Περιεχόμενα 1.1. Εισαγωγή στην Έννοια του Αλγορίθμου και στον Προγραμματισμό Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος

 

 

 

Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα -

Προγραμματισμός

 

 

 

 

Εικόνα