Πληροφορική B΄ Γυμνασίου - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Ανακεφαλαίωση Κεφάλαιο 10: Νέες Τεχνολογίες και Επάγγελμα Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Ο υπολογιστής στο επάγγελμα

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Νέες Τεχνολογίες και Επάγγελμα