Πληροφορική - Βιβλίο Μαθητή
Πληροφορική Α Γυμνασίου - Πίνακας Περιεχομένων 2. Το Υλικό του Υπολογιστή Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος

 

 

 

Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Γνωρίζω τον υπολογιστή

 

 

 

 

Εικόνα