Θρησκευτικά (Δ Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
8.«Εγώ είμαι η οδός» 10.Ο Χριστός θεραπεύει αρρώστους Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
9
Ο Χριστός καλεί τους μαθητές του παρουσίαση

Σχέδιο 1

 

Ανδρέας και
Σίμων Πέτρος

Χριστός στην πορεία του για να γνωρίσουν οι άνθρωποι το δρόμο του δεν ήταν μόνος. Μαζί του είχε διαλέξει δώδεκα ανθρώπους, για να τον ακολουθούν και να γίνουν οι μαθητές του.

Πρώτα κάλεσε τον Ανδρέα. Γι’ αυτό ο Aνδρέας, που ήταν ψαράς, ονομάστηκε Πρωτόκλητος. Ο αδερφός του Σίμων, ψαράς κι αυτός, όταν άκουσε ότι βρήκαν το Μεσσία, θέλησε να τον συναντήσει. Ο Χριστός χρησιμοποίησε τη βάρκα του, για να μιλήσει στο λαό. Κατόπιν με θαύμα του γέμισε τα δίχτυα με ψάρια. Ο Σίμων τότε ένιωσε πόσο μικρός ήταν μπροστά στη θεότητα του Κυρίου, αλλά ο Ιησούς τον καθησύχασε λέγοντάς του: «Μη φοβάσαι» και είπε στα δύο αδέρφια: «Ακολουθήστε με και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Αυτό έκαναν όχι μόνο ο Ανδρέας και ο Σίμων, που ο Κύριος τον ονόμασε Πέτρο, αλλά και τα αδέρφια Ιωάννης και Ιάκωβος −ψαράδες επίσης− που τα άφησαν όλα και τον ακολούθησαν. ήχος ήχος

Οι άλλοι μαθητές
του Χριστού

Aργότερα ήρθε η σειρά του Φίλιππου και του φίλου του Ναθαναήλ. Μια άλλη φορά ο Ιησούς κάλεσε με μια του κουβέντα τον τελώνη Λευΐ. Αυτός τότε παράτησε τα πλούτη, ακολούθησε τον Κύριο και ονομάσθηκε Ματθαίος.

Έτσι, σιγά σιγά ο Χριστός καλούσε κοντά του και άλλους μαθητές. Έγιναν οι αχώριστοι σύντροφοί του, τον εμπιστεύτηκαν και τον αγάπησαν. Kαι ο Ιησούς τους προετοίμαζε, για να μεταφέρουν το καινούριο μήνυμα της Βασιλείας του Θεού σ’ όλο τον κόσμο. ήχος δραστηριότητα παιχνίδι εργασία

Εικόνα
Μαθαίνω τις λέξεις

τελώνης: Αυτός που μάζευε φόρους στην ιουδαϊκή κοινωνία.

Οι δώδεκα μαθητές του Χριστού δραστηριότητα

Ανδρέας Ματθαίος
Σίμων Πέτρος Θωμάς
Ιάκωβος του Ζεβεδαίου Ιάκωβος του Αλφαίου
Ιωάννης Θαδδαίος
Φίλιππος Σίμων ο Κανανίτης
Ναθαναήλ Ιούδας

Συζητώ στην τάξη

Τι μπορεί να σημαίνει ο λόγος του Χριστού: «Ακολουθήστε με και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων».

εικόνα
  • Ο Χριστός κάλεσε κοντά του πρώτα τον Ανδρέα, το Σίμωνα Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη που ήταν ψαράδες.

  • Ο Φίλιππος, ο Ναθαναήλ και ο Λευΐ (Ματθαίος) άφησαν τα πάντα μ’ ένα λόγο του Κυρίου και τον ακολούθησαν.

  • Οι μαθητές του Χριστού έζησαν κοντά του και γνώρισαν το δρόμο του.

  • Οι μαθητές του Χριστού συνέχισαν το έργο του και βάδισαν το δρόμο του.

Με μία φράση

Οι μαθητές του Χριστού τον γνώρισαν καλύτερα απ’ όλους και ακολούθησαν το δρόμο της αγάπης και της θυσίας, όπως κι εκείνος.