Θρησκευτικά (Δ Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή
4. Κανόνες πορείας 6. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
Εικόνα
5
Οι προφήτες

Εικόνα

Στα πολύ παλιά χρόνια, πριν από τον ερχομό του Χριστού στον κόσμο, υπήρχαν εποχές που οι Ισραηλίτες ξεχνούσαν το Θεό, τις εντολές και τις ευεργεσίες του. Αρκετές φορές μάλιστα, έφτασαν να λατρεύουν ψεύτικους θεούς. Στον κόσμο κυριαρχούσαν η σκληρότητα και οι αδικίες προς τους φτωχούς.

Τότε ο Θεός έστελνε στον κόσμο τους προφήτες, άνδρες φωτισμένους και υπάκουους στο θέλημά του. Αυτοί μιλούσαν στους ανθρώπους και τους καλούσαν σε μετάνοια, σε αλλαγή δηλαδή του τρόπου ζωής τους κι επιστροφή στο δρόμο του Θεού.

Οι προφήτες θύμιζαν στο λαό τις ευεργεσίες του Θεού και προειδοποιούσαν πως η απομάκρυνσή του από το Θεό θα είχε άσχημα αποτελέσματα στη ζωή του. Οι προφήτες έδιναν ελπίδα και θάρρος στους ανθρώπους. Τους παρηγορούσαν προλέγοντας τον ερχομό του Μεσσία στον κόσμο, δηλαδή του Ιησού Χριστού, που θα έσωζε τον κόσμο από την αμαρτία.

Οι άνθρωποι έπαιρναν ελπίδα από το κήρυγμα των προφητών και κάποιοι απ’ αυτούς μετανοούσαν. Πολλές φορές όμως οι προφήτες προέβλεπαν με φωτισμό από το Θεό και δυσάρεστα γεγονότα. Τότε οι άνθρωποι ενοχλούνταν από τα λεγόμενά τους και τους κακομεταχειρίζονταν. Κάποιους μάλιστα έφτασαν να τους θανατώσουν.

 

Εικόνα
Μαθαίνω τις λέξεις

ευεργεσία: Κάποιο μεγάλο καλό που μας κάνουν.

Μεσσίας: Σωτήρας, ελευθερωτής.

κήρυγμα: Η διδασκαλία του λόγου του Θεού.

εικόνα

Ο προφήτης Αμώς

Ο προφήτης Αμώς έζησε σε εποχές που βασίλευε στον κόσμο η αδικία προς τους φτωχούς και αδύναμους ανθρώπους. Ο προφήτης προειδοποιούσε όσους αδικούσαν τους άλλους πως αυτή η συμπεριφορά θα είχε πολύ κακά αποτελέσματα για όλους. «Ζητήστε το καλό και όχι το κακό για να μείνετε στη ζωή, για να είναι ο Θεός μαζί σας», τους έλεγε.

εικόνα

Ο προφήτης Ωσηέ

Ο προφήτης Ωσηέ τονίζει ιδιαίτερα την αγάπη που πρέπει να υπάρχει προς το συνάνθρωπό μας. «Ο Θεός επιθυμεί οι άνθρωποι να κάνουν πράξη την αγάπη του και να μη μένουν μόνο στα λόγια».

εικόνα

Ο προφήτης Μιχαίας

Στην εποχή του Μιχαία επικρατούσαν πόλεμοι και αναταραχή στην περιοχή που ζούσαν οι Ισραηλίτες. Ο προφήτης όμως τους έλεγε πως με τον ερχομό του Μεσσία οι άνθρωποι θα γνωρίσουν την ειρήνη πρώτα μέσα στην καρδιά τους και μετά στον κόσμο όλο. «Οι λαοί της γης θα κάνουν τα σπαθιά τους άροτρα[1] και τα δόρατά[2] τους δρεπάνια».

εικόνα

Ο προφήτης Ωσηέ

Ο Ησαΐας είπε για τον ερχομό του Μεσσία στον κόσμο: «Γεννήθηκε για μας ένα παιδί, δόθηκε ένας γιος που έχει εξουσία για τη σωτηρία του κόσμου». Ακόμη προφήτεψε τα θαύματα που θα κάνει ο Χριστός: «Τότε θα ανοιχτούν τα μάτια των τυφλών... κουφοί θ´ ακούσουν... ο κουτσός θα πηδά σαν το ελάφι... ο κωφάλαλος θα φωνάζει».

Αντιστοιχίζω τους προφήτες με τη διδασκαλία τους
Οι προφήτες μιλούσαν:
 
Αμώς • • Για τον ερχομό του Μεσσία
Ησαΐας • • Για την αγάπη προς το συνάνθρωπο.
Μιχαίας • • Για την επικράτηση της ειρήνης
Ωσηέ • • Για την ανάγκη για δικαιοσύνη

Η ακροστιχίδα του προφήτη που έλεγχε την αδικία
− − − − − − − Οι προφήτες αγωνίζονταν να απομακρύνουν το λαό από την...
− − − − − − − − Καλούσαν το λαό σε...
− − − − Προφήτης που μιλούσε για την αγάπη στο συνάνθρωπο.
− − − − − − − − − − Προειδοποιήσεις για μελλοντικά γεγονότα με φωτισμό από το Θεό (αντίστροφα).


  *  άροτρο: Αλέτρι, εργαλείο για όργωμα
**   δόρατρα:Ακόντιαεικόνα

Παρατηρώ και ανακαλύπτω

Μπορείς να επισκεφτείς το ναό της ενορίας σου και να παρατηρήσεις ποιοι προφήτες εικονίζονται σε αγιογραφίες


  • Οι προφήτες ήταν άνθρωποι σταλμένοι από το Θεό, για να σταματήσουν την αδικία και να ξαναφέρουν το λαό στο δρόμο του.

  • Καλούσαν το λαό να μετανοήσει.

  • Δεν ήταν μάντεις, αλλά προέβλεπαν γεγονότα με φώτιση Θεού, για να προλάβουν μια καταστροφή ή για να προσφέρουν παρηγοριά στους ανθρώπους.

  • Έδωσαν ελπίδα στους ανθρώπους προφητεύοντας τον ερχομό του Μεσσία.

Με μία φράση

Οι προφήτες, σταλμένοι από το Θεό, έκαναν κήρυγμα μετάνοιας, ελπίδας και παρηγοριάς.

εικόναεικόνα